• Prikkel je zintuigen.

  Holistische aanpak 

  Plantaardige producten

  Energetisch en welzijn staan centraal

 • KI-SENTIDO BESTAAT 3 JAAR

  Ontdek onze leuke acties tijdens juli en augustus.

  broken image
 • Wie is Kim?

  Jouw schoonheidsspecialiste en esthetisch deskundige te Brugge

  broken image

  "Take time to do what makes your soul happy."

  Eind juni 2021 ben ik afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en met veel liefde en plezier zal ik deze pure verwennerij met jullie delen.

   

  Ik begon met het geven van een relaxerende massage, maar ondertussen kan je bij mij ook al terecht voor een gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, voetverzorging en epilatie.

   

  Ontdek ook onze webshop van Beyuna supplementen.

   

 • Behandelingen in de kijker.

  Gun jezelf een portie me-time bij jouw schoonheidsspecialiste te Brugge.

  Kom tot rust met deze zalige verwennerij.

  broken image

  Gelaatsverzorging.

  Wil je graag eens helemaal tot rust komen? Dan hebben we goed nieuws, want met Massada laten we jou zowel vanbuiten als vanbinnen stralen. Een Massada gelaatsverzorging is uniek.

  broken image

  Massage.

  Met een relaxatie massage word je volledig ontspannen van kop tot teen.

  Het hele lichaam wordt van top tot teen door knedende, zachte en warme handen aangepakt.

 • Snuif de sfeer alvast op.

   

  Benieuwd naar de holistische aanpak, het energetisch welzijn en de plantaardige producten?

   

   

  Neem alvast een kijkje achter de schermen.

 • Reviews

  Een greep uit alle mooie woorden van tevreden klanten.

  Marleen W.

  "Super aangenaam en relaxerende behandeling, professioneel uitgevoerd met hoogwaardige producten. Mijn iets oudere huid zag er stralend uit. Ik kom zeker terug!!"

  Fabienne G.

  "Relaxerende massage is zaaaaalig. De massage wordt gegeven met hart en ziel en niet alleen vanuit techniek. Erg mooi kader, super ... Een must, aanrader in deze tijden! Bedankt"

  Nathalie D.

  "Even tijd gehad voor een rustgevende massage. Zeker een aanrader! Super vriendelijke dame en top in haar job."

 • Zelf komen proeven van de holistische aanpak, het energetisch welzijn en de plantaardige producten?

  Maak nu je afspraak en kom genieten van
  een heerlijk en rustig moment.

×
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Ki-Sentido

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Ki-Sentido en een client waarop Ki-Sentido deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen therapeutisch centrum

1. De schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute worden verteld.

3. De schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Ki-Sentido melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ki-Sentido het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Ki-Sentido moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. Ki-Sentido behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Ki-Sentido zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

4. De schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

5. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

1. Ki-Sentido vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Wanneer in uitzonderlijke gevallen betaald wordt met een overschrijving moet dit binnen de 8 kalenderdagen plaatsvinden. Zoniet wordt er per dag 5% aan het te betalen bedrag toegevoegd.

6. Aansprakelijkheid

1. Ki-Sentido is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Ki-Sentido is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Ki-Sentido.

2. Ki-Sentido moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Ki-Sentido de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien Ki-Sentido en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

1. Ki-Sentido geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, indien:

De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute geadviseerde producten heeft gebruikt;
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute heeft gebruikt;
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
3.Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido.

3. De schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6. Ki-Sentido is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal

1. Ki-Sentido heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Ki-Sentido meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute van Ki-Sentido het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Ki-Sentido wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Ki-Sentido en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ki-Sentido en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel .Ze zijn gedeponeerd onder nummer ......... U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

6. Geheimhouding

1. De schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste/ huidcoach/ huidtherapeute verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.